Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ordlistor

Här hittar du ett urval ordlistor, bland annat sådana som sammanställts vid Språkinstitutet eller som har ingått i tidskriften Språkbruk.

Arbetsliv och utbildning

För uppslagsord från T till Ö hänvisas till
För sverigesvenska och sverigefinska skoltermer hänvisas till

Idrott

Miljö

Samhälle, ekonomi och rättsväsende

Seriefigurer

Vård och omsorg

Webb och IT

Nordiska webbordlistor

Termbanker