Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Språkbanken Korp

För att kontrollera språkliga fenomen av olika slag är korpusar ett bättre alternativ än webben. Texterna i en korpus är kodade just med tanke på språkliga sökningar, så man kan specificera det man letar efter och få överskådliga resultat. Man vet vilka typer av texter och hur stor textmassa man letar i.

I Språkbanken vid Göteborgs universitet ingår närmare 200 olika korpusar och största delen kan användas fritt över nätet. I korpusarna söker man med sökverktyget Korp.

Korp är lätt att använda. Välj vilka korpusar du vill söka i. Med Enkel sökning letar du efter enskilda ord, med Utökad sökning kan du leta efter fraser och kombinationer av ord och också lägga in fler sökvillkor för enskilda ord. Resultatet kan du få antingen i form av konkordansrader (Kwic) eller som tabeller (Statistik). Behöver du hjälp kan du titta i användarhandledningen.

Den finlandssvenska språkbanken

Språkbanken innehåller också finlandssvenska korpusar. De moderna texterna i den finlandssvenska delen uppgår till sammanlagt 78 miljoner ord. Materialet representerar olika textgenrer och fördelar sig på 56 valbara korpusar.

Utöver de moderna texterna ingår en samling med äldre svenska texter från Finland. Den består av sammanlagt 6,76 miljoner ord fördelade på 43 korpusar.

Finlandssvenska språkbanken fick sin nuvarande omfattning inom projektet Svenskan i Finland åren 2011–2014.

Till Korp