Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.


Svefix

Svefix är ett program för språklig kontroll av svenska texter. Programmet har utvecklats av företaget Lingsoft i samarbete med Institutet för de inhemska språken. Vänd dig till Lingsoft för mera information om programmet.

Till Lingsofts webbplats