rss Språknytt Fler nyheter

23.9.2016 Ordens ursprung intresserar Ulla-Maija Forsberg

Som direktör för Språkinstitutet vill Ulla-Maija Forsberg höja Språkinstitutets redan starka profil ytterligare. Förhoppningsvis hinner hon också ägna sig åt ett av sina stora intressen – etymologi.

15.9.2016 Försämrat språkklimat i tvåspråkiga kommuner

Nästan varannan svenskspråkig och var femte finskspråkig upplever att de har blivit trakasserade på grund av sitt språk.

6.9.2016 Dubbla efternamn fick understöd

Många finländare vill att barn och makar ska kunna få dubbla efternamn, medan åsikterna går isär om könsneutrala förnamn.


Våra jourtider

Språkrådgivningens öppettider är tisdag till fredag klockan 13 till 15. Telefonnumret är 0295 333 202. Vi besvarar e-postfrågor på adressen svenska@sprakinstitutet.fi.

Kontaktuppgifter till svenska avdelningen


Språkspalter av Thors

22.9.2016 1984 del 3

I Helsingfors är man vigulant, i Österbotten och delar av Nyland är man vesklig, kan vi läsa i Thors spalter 1984. Han berättar också vad det innebär att gå till turken.

Läs mer


Dagens namn

25.9.2016 Sigvard

Läs mer


Plock ur Ordförrådet

Språkbruk

Språkbruk 2/2016

Språkbruk på nätet

Sommarnumret av Språkbruk innehåller artiklar om skiljetecken, nya läroplanen, cykelns etymologi, en intervju med humorgruppen KAJ och en språknostalgisk krönika av Jan-Erik Andelin och mycket mera.

Månadens dialektord

2.9.2016 madla

Läs mer


Månadens nordiska ord

15.8.2016 trussel

Läs mer