Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Klarspråk

Klarspråk står för myndighetstexter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för de avsedda mottagarna, dvs. ett vårdat och enkelt språk med okomplicerad meningsbyggnad och klara samband mellan meningarna. Klarspråkstexter innehåller bara den information som läsarna behöver, och informationen presenteras i en ordningsföljd som är logisk för läsarna och med ord som läsarna kan förstå.

Språkinstitutet arbetar främst med att främja klarspråk på statliga myndigheter, kommuner och centrala samhällsnyttiga organisationer.

Termen klarspråk ska inte blandas samman med termen lättläst information som handlar om texter som är skrivna på ett sätt som ska vara särskilt lätt att läsa, med bland annat korta meningar och enkla ord.

Läs mer om lättläst på LL-Centers webbplats.

På finska motsvaras klarspråk vanligen av selkeä virkakieli, medan lättläst information heter selkokieli.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången