Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Språk- och namnrådgivning

telefon

Numret till svenska avdelningens telefonrådgivning är 0295 333 202. Telefonrådgivningen är öppen tisdag och torsdag kl. 13–15. 

Avvikande öppettider annonseras på startsidan. För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.


E-rådgivning

Adresserna till svenska avdelningens e-rådgivning i språk- och namnfrågor är

snabel-asvenska[snabel-a]sprakinstitutet.fi
namn[snabel-a]sprakinstitutet.fi.

Skriv i korthet i ärenderaden vad frågan gäller.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången