Allmän information om språk och språkpolitik.

Språk i Finland

Finlands nationalspråk är finska och svenska. De är likvärdiga enligt lagen och ska kunna användas på alla samhällets områden. År 2016 hade 4 857 795 personer i Finland finska som modersmål. 289 540 personer hade svenska som modersmål.

Finlands lag definierar inte vilka språk som är minoritetsspråk, men samiskans och teckenspråkens ställning är tryggad enligt lag. De samiska språken (enaresamiska, nordsamiska och skoltsamiska) är språk som talas av ursprungsbefolkning. Romani, finlandssvenskt och finskt teckenspråk och karelska är autoktona språk, det vill säga språk som har talats länge i landet. Vid Institutet för de inhemska språken finns språknämnder för finska, svenska, samiska, romani och teckenspråk.

Förutom finska, svenska, romani, teckenspråk och karelska talas många andra språk i Finland. De största invandrarspråken är ryska, estniska, arabiska, somali och engelska.

 


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången