Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

4.5.2018

Språkinstitutet publicerar förslag på nya efternamn

I förteckningen Förslag på nya efternamn finns namnförslag för den som vill registrera ett helt nytt efternamn.

I Finland är det inte tillåtet för vem som helst att byta till ett efternamn som redan är i bruk, men däremot kan man byta till ett helt nytt efternamn. Förteckningen Förslag på nya efternamn, som har tagits fram vid Språkinstitutet, innehåller cirka 700 svenska och cirka 5 000 finska förslag på namn som ur språklig synvinkel passar som efternamn. Förslagen utgår från ortnamn som har excerperats ut Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Den svenska förteckningen innehåller också namn ur befolkningsregistret som inte längre har några namnbärare.

Mer information om nya efternamn
Till de svenska namnförslagen
Till de finska namnförslagen


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången