Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

3.5.2018

Svenska termgrupper fick nytt söksystem

Svenska datatermgruppen, Svenska biotermgruppen och Byggtermbanken har förnyat sina webbplatser och fått ett nytt söksystem, Termado.

Termado är ett gemensamt söksystem för de tre termgrupperna. Datatermgruppen ger rekommendationer för användningen av datatermer på svenska, biotermgruppen sysslar med termer inom livsvetenskap och byggtermbanken med flerspråkig byggterminologi.
 

Tillbaka till rubrikerna