Information om Institutet för de inhemska språken.

Namnvården vid Språkinstitutet

De svenska och finska namnvårdarna vid Språkinstitutet ger råd, rekommendationer och utlåtanden i frågor om olika typer av ortnamn, personnamn och myndighetsnamn i Finland. Rådgivningen är avgiftsfri och ges både per e-post och telefon. På vår webbplats finns också råd och information om namn. Granskningar och utlåtanden som omfattar ett stort antal namn och kräver ett omfattande utredningsarbete är avgiftsbelagda. 

Namnvårdsarbetet vid Språkinstitutet bygger på forskningsresultat. Forskningsresultaten finns redovisade i inhemsk och utländsk namnlitteratur, i de namnsamlingar som finns i Namnarkivet och i de utredningar som namnvårdarna gör i varje enskilt fall.