Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

annons_webb_översättarseminariet

Svensk-finskt översättarseminarium

Tid: 10–11 oktober 2019

Plats: Tammerfors, Solo Sokos Hotel Torni


Seminariet inleds med anmälan och lunch torsdag 10 oktober och avslutas cirka klockan 15 fredag 11 oktober.

Kom ihåg att anmäla dig senast den 10 september.

Preliminärt program

Torsdag 10 oktober


11–12.30 Anmälan och lunch

12.30–12.40 Inledning
Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken

12.40–13.25 Och ordboken blir inte färdig
Nina Martola, Institutet för de inhemska språken

13.25–14.10 Ajankuvaa suomen kielen uudissanoissa
Minna Pyhälahti, Institutet för de inhemska språken

14.10–14.40 FISKMÖ – finsk-svensk korpus & maskinöversättning
Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet

14.40–15.10 Kaffe

15.10–15.55 Tilltal i Finland och i Sverige
Maria Fremer, Institutet för de inhemska språken

15.55–16.00 Bensträck

16.00–17.00 Om att översätta den nya Muminserien till finska och svenska/Uuden Muumi-tv-sarjan kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi
Marika Westerling och Minna Tasanto, översättare


Fredag 11 oktober


9.15–10.00 20 vuotta EU-suomea 
Aino Piehl, Institutet för de inhemska språken

10.00–10.30 Att översätta för EU
Ralf Gustafsson, översättare, lokal representant för generaldirektoratet för översättning (DGT), Europeiska kommissionen


10.30–11.00 Paus

11.00–11.45 Suomen EU-puheenjohtajakautta kääntämässä
Niina Elomaa, Statsrådets kansli

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.45 Rätt och fel, fint och fult, bra och dåligt – normer och normutmaningar i 140 års nusvenska
Björn Melander, Uppsala universitet

13.45–14.30 Tjänsteperson, dyna och en. Exempel från den jämställda, inkluderande och normkreativa svenskan
Karin Milles, Södertörns högskola

14.30–14.45 Avslutning
Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.