Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Svensk-finskt översättarseminarium

Tid: 10–11 oktober 2019

Plats: Tammerfors, Solo Sokos Hotel Torni


Seminariet inleds med anmälan och lunch torsdag 10 oktober och avslutas cirka klockan 15 fredag 11 oktober.

Anmälningen öppnar 7 maj!

Plock ur programmet

Minna Pyhälahti om finska nyord

Maria Fremer om tilltal

Nina Martola om Stora finsk-svenska ordboken

Aino Piehl om EU-finskan under 20 år

Niina Elomaa om EU-terminologi

Ralf Gustafsson om att översätta för EU

Karin Milles (Sverige) om jämställt språk

Björn Melander (Sverige) om aktuella tendenser i svenskan i dag

Jörg Tiedemann om projektet FISKMÖ – finsk-svensk korpus & maskinöversättning

Minna Tasanto och Marika Westerling om att översätta den nya Muminserien till finska respektive svenska