Till innehållet

Språknytt

20.3.2019

EU-tema på årets svensk-finska översättarseminarium

I och med Finlands ordförandeskap i EU kommer flera av föreläsningarna på årets svensk-finska översättarseminarium att handla om översättningen inom EU. Andra teman är bland annat svenskans utveckling och jämställt språk.

Årets översättarseminarium ordnas i Tammerfors den 10–11 oktober. Bland föredragshållarna finns till exempel Aino Piehl och Niina Elomaa, som kommer att tala om EU-finskan under 20 år och terminologiarbetet i och med ordförandeskapet. Från Sverige kommer Björn Melander och Karin Milles. Melander kommer att tala om vad som händer i svenskan just nu och Milles om jämställt språkbruk. Övriga teman är bland annat finska nyord, tilltal och arbetet med Stora finsk-svenska ordboken.

Anmälningen öppnar i mitten av maj.

Till det preliminära programmet

Tillbaka till rubrikerna