Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

14.1.2019

Över 100 berättelser om 19 språk blev utställning

Utställningen Hundra finländska språkliga livshistorier dokumenterar över 100 finländares språkliga erfarenheter och attityder till språk. Deltagarna representerar både nationalspråken, traditionella minoritetsspråk och invandrarspråk och kommer från alla delar av Finland.

Idén till projektet Hundra finländska språkliga livshistorier dök upp inför Finlands 100-årsjubileum 2017. Tanken var att dokumentera finländska språkliga historier i text, bild och ljud. Arbetet resulterade i intervjuer där hela 19 olika språk finns dokumenterade. De flesta intervjuer handlar om finska, men svenskan är välrepresenterad med 10 personporträtt. Övriga språk är till exempel samiska, karelska, tatariska, teckenspråk, ryska, arabiska, albanska och thai.

Olika språkliga erfarenheter

– Intervjuerna handlar om deltagarnas språkliga historia, familjeband, boendehistoria och språklandskap. Historierna är väldigt individuella och det är spännande hur olika språkliga erfarenheter som kommer fram i berättelserna, säger Caroline Sandström, som har varit ansvarig för det svenska materialet.

Caroline_foto Jenny Sandström
– Det som har slagit mig när jag har lyssnat på de svenska intervjuerna är hur positiva de svenska informanterna överlag är till att kunna olika språk, säger Caroline Sandström. Foto: Jenny Sandström

Projektet startade vid Helsingfors universitet 2017 och leddes av docent Hanna Lappalainen och professor emeritus Pirkko Nuolijärvi. Det genomfördes som ett samarbete mellan olika aktörer och finansieras av Konestiftelsen. I arbetsgruppen fanns både språkvetare, folklorister, etnologer och en professionell fotograf. Intervjuerna gjordes av studenter vid olika universitet. De informanter som valdes ut är i stort sett representativa för hela Finland, med tanke på språk, ålder, kön och region. Den yngsta deltagaren är 7 år och den äldsta 100.

Positiv inställning till olika språk

– Det som har slagit mig när jag har lyssnat på de svenska intervjuerna är hur positiva de svenska informanterna överlag är till att kunna olika språk. Samtidigt har de en väldigt stark känsla för det finlandssvenska, säger Sandström.

Själva utställningen består av 29 av personporträtten, med foton av informanterna och videoklipp och citat ur intervjuerna. Utställningen öppnar den 16 januari på Helsingin työväenopisto. Därefter kommer den att visas i Tammerfors, Uleåborg och Joensuu.

Bianca Holmberg

Länk till den svenska webbplatsen


Tillbaka till rubrikerna