Allmän information om språk och språkpolitik.

Språkpolitiska program i Finland

Vid Institutet för de inhemska språken har det skrivits språkpolitiska program för fyra av institutets språk. Redan i början av 2000-talet kom handlingsprogrammet för svenska, Tänk om ... (2003). År 2009 kom handlingsprogrammen för finska och romani och 2010 handlingsprogrammet för teckenspråk i samarbete med Dövas förbund. Alla fyra programmen kan fritt laddas ner via länkarna på denna sida.