Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Reuters rutor

Reuter ruta


Mikael Reuters språkspalt i Hufvudstadsbladet finns här samlade på en plats. Rutorna innehåller språkfrågor och språkliga problem av olika slag, främst sådana som den finlandssvenska språkbrukaren ställs inför.

Observera att en del av rekommendationerna kan vara föråldrade.

Sök i Reuters rutor via webbplatsens sökfunktion.