Information om Institutet för de inhemska språken.

Ge respons på Svenska ortnamn i Finland


Via den här blanketten kan du ge respons på innehållet, strukturen och gränssnittet i webbpublikationen Svenska ortnamn i Finland.


*) Obligatoriska fält